banyokkrabat

......ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนบ้านยกกระบัตร รักษ์สิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน เลขที่ 56/7 หมู่ที่ 2 ต.ท่าทราย อ.เมือง จังหวัด สมุทรสาคร 74000... ...

ข่าวโรงเรียนบ้านยกกระบัตร

ข่าวโรงเรียนบ้านยกกระบัตร

สนามเด็กเล่นประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2556 (คลิก)

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน (คลิก)

ส.ค.ส. โรงเรียนบ้านยกกระบัตร

วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2555 โรงเรียนบ้าน
ยกกระบัตร จะเข้ารับการประเมิน สมศ. ภายใน
(New) ภาพกิจกรรมใหม่ๆทั้งหมด 
ตลอดปีการศึกษา 2555 คลิก
(New) ศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่่น  2555  คลิก
(New) ศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น (2) 2555  คลิก
(New) ศึกษาอัตลักษณ์ท้องถิ่น (3) 2555  คลิก
***ขอขอบคุณ บริษัท โฮมโปร (Home pro) ที่ได้มาปรับปรุง ห้องน้ำนักเรียนจำนวน 10 ห้อง ห้องน้ำครู 2 ห้อง อ่างล้างมือ 2 อ่าง ทางโรงเรียนบ้านยกกระบัตร จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

(New) ปิดภาคเรียนที่ 1 วันที่  10 ตุลาคม 2555 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555
(New) การสอบปลายภาคเรียนที่  1  วันที่ 27-2  ตุลาคม 2555 
ภาพบุคคลากร (คลิก)อัตตลักษณ์โรงเรียนบ้านยกกระบัตร

เก็บออม พร้อมสร้างรายได้ พลานามัยดี

เอกลักษณ์โรงเรียนบ้านยกกระบัตร

โรงเรียนวิถีธรรม

วิสันทัศน์โรงเรียนบ้านยกกระบัตร

ชุมชนร่วมมือ   ครูสอนดี   นักเรียนมีความรู้ ควบคู่คุณธรรม  น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง


คำขวัญวันเด็กประจำปี 2555

สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา
คงรักษา ความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี

คำขวัญวันครู พ.ศ. 2555

บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์
ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ "ภูมิพล"

คำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสาคร

เมืองประมง   ดงโรงงาน
ลานเกษตร   เขตประวัติศาสตร์


social network (คลิกตรงไอคอนได้เลยครับ)

                                                                                          (ภาพกิจกรรมปลูกป่า 84 พรรษา )

ติดต่อสอบถาม

รหัสโรงเรียน : 74100385
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านยกกระบัตร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banyokkrabat
เขตพื้นที่การศึกษา : สพป.สมุทรสาคร เขต 1
ที่อยู่ : 56/7 หมู่ที่ 2 ถนนสวนส้ม
ตำบล :ท่าทราย
อำเภอ :เมืองสมุทรสาคร
จังหวัด :สมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ :74000
โทรศัพท์ :
โทรสาร : 0-3446-2146
ชื่อผู้บริหาร : นายอารี พูลบุญ
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สังกัด : รัฐบาล
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16-07-2506
ผู้ก่อตั้ง : พ่อชิต - แม่เติม
เว็บไซต์ : http://www.thaischool.in.th/74100385/
http://wwwbanyokkrabat.blogspot.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100001941522028


ข่าวประชาสัมพันธ์ สพป.สมุทรสาคร

กิจกรรมที่ผ่านมา โรงเรียนบ้านยกกระบัตร

( เตรียมงานวันเด็ก 2554)
(การประเมินยุทธศาสตร์ ที่โรงเรียนบ้านยกกระบัตร)

ข่าวการศึกษา